OHO-050 - 橘优花2014年番号 Hカップ101cmYシャツメー

OHO-050 - 橘优花2014年番号 Hカップ101cmYシャツメー

 东海盐官盐白草粒细,北海盐黄草粒粗。思邈曰∶凡服食用武都雄黄,须油煎九日九夜,乃可入药;不尔有毒,慎勿生用。

包头一夜,至旦虱尽死。黄滑石似金颗颗圆,画石上有青黑色者,勿用,杀人。

【集解】时珍曰∶礞石,江北诸山往往有之,以山出者为佳。时珍曰∶磁石生山之阴有铁处,玄石生山之阳有铜处,虽形相似,性则不同,故玄石不之才曰∶恶松脂、柏实、菌桂。

【修治】曰∶凡修事朱砂,静室焚香斋沐后,取砂以香水浴过,拭干,碎捣之,钵中更研三伏时。若洞洞不消,更埋三十日。

取热彻通汗,随病用药。候冷研粉,埋土中,三日取出。

【集解】《别录》曰∶阳起石,生齐山山谷及琅琊或云山、阳起山,云母根也。莱、濠州出者理粗质青,有黑点,亦谓之斑石。

Leave a Reply